Các cháu thi vẽ tranh bé với an toàn giao thông năm học 2022-2023

  • 24-02-2023
  • /
  • MN Xuong Huan
  • 119
  • Văn Hóa Lễ hội
Các cháu thi vẽ tranh bé với an toàn giao thông năm học 2022-2023

Trường Mầm non Xương Huân tổ chức cho Các cháu thi vẽ tranh bé với an toàn giao thông năm học 2022-2023 

 

Một số hình ảnh:
TRƯỜNG MẦM NON XƯƠNG HUÂN TỔ CHỨC CHO TRẺ  THAM QUAN VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC NHA TRANG

Bài viết trước

TRƯỜNG MẦM NON XƯƠNG HUÂN TỔ CHỨC CHO TRẺ THAM QUAN VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC NHA TRANG
TRƯỜNG MẦM NON XƯƠNG HUÂN TỔ CHỨC  “ MỪNG NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ” NĂM HỌC 2023 - 2024

Tin tiếp theo

TRƯỜNG MẦM NON XƯƠNG HUÂN TỔ CHỨC “ MỪNG NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ” NĂM HỌC 2023 - 2024

Bài viết liên quan