Các cháu thi vẽ tranh bé với an toàn giao thông năm học 2022-2023

  • 24-02-2023
  • /
  • MN Xuong Huan
  • 81
  • Văn Hóa Lễ hội
Các cháu thi vẽ tranh bé với an toàn giao thông năm học 2022-2023

Trường Mầm non Xương Huân tổ chức cho Các cháu thi vẽ tranh bé với an toàn giao thông năm học 2022-2023 

 

Một số hình ảnh:
TRƯỜNG MẦM NON XƯƠNG HUÂN TỔ CHỨC CHO TRẺ  THAM QUAN VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC NHA TRANG

Bài viết trước

TRƯỜNG MẦM NON XƯƠNG HUÂN TỔ CHỨC CHO TRẺ THAM QUAN VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC NHA TRANG
Tiệc Buffet cuối năm cho trẻ 2023

Tin tiếp theo

Tiệc Buffet cuối năm cho trẻ 2023

Bài viết liên quan