Ngày 20 Tháng 10
Ngày 20 Tháng 10
Ngày 20 Tháng 11
Ngày 20 Tháng 11
22 Tháng 12
22 Tháng 12
Khai Giảng
Khai Giảng
Tổng kết năm học
Tổng kết năm học
Hoạt động ngoại khóa
Hoạt động ngoại khóa
Tết Trung Thu
Tết Trung Thu
Tết Cổ truyền
Tết Cổ truyền
Hội Thi - Văn Hóa
Hội Thi - Văn Hóa
Quốc Tế Phụ Nữ
Quốc Tế Phụ Nữ