Search

Cơ cấu tổ chức

Nguyễn Thị Thu Cúc - Bí Thư

 • Ngày cập nhật: 24/02/2021
 • Ngày đăng: 16/12/2020
In nội dung

Nguyễn Thị Thu Cúc - Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Mỹ Hiền - Hiệu Phó

 

 • Ngày cập nhật: 24/02/2021
 • Ngày đăng: 16/12/2020
In nội dung

Họ và Tên Chức vụ
Nguyễn Thị Thanh Hà Y Sĩ
   
Phạm Thị Phương Dung TTVP - Kế Toán
   
Nguyễn Thị Thu Huệ Bảo vệ
   
Phan Thị Điệp Bảo vệ
   
Phan Thị Mỹ Châu Bảo vệ
   

 

 • Ngày cập nhật: 27/11/2023
 • Ngày đăng: 16/12/2020
In nội dung

Họ và Tên Chức vụ
   
1. Huỳnh Thị Phương Nhi Chủ tịch CĐ
   
2. Nguyễn Thị Ngọc Tuy Trưởng Ban TTND
   
3. Nguyễn Thị Nhung Trưởng Ban Nữ Công
   
4. Ưng Thị Thanh Vân Tổ Trưởng Tổ CM
   
5. Phan Thị Mỹ Châu Tổ Trưởng Tổ VP

 

 • Ngày cập nhật: 27/11/2023
 • Ngày đăng: 16/12/2020
In nội dung

Họ và Tên Chức vụ
   
1. Nguyễn Thị Nhung Bí Thư
   
2. Nguyễn Thị Thanh Hà Ủy viên
   
3. Ưng Thị Thanh Vân Ủy viên
   
 4. Phan Thị Mỹ Châu Uỷ viên 

 

 • Ngày cập nhật: 27/11/2023
 • Ngày đăng: 16/12/2020
In nội dung

TT

Học và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Nhung

Giáo viên

Nhóm 25 – 36 tháng

2

Thái Thị Thanh Trúc

Giáo viên

Nhóm 25 – 36 tháng

3

Nguyễn Thị Ngọc Tuy

Giáo viên

Mẫu giáo 3 – 4 tuổi

4

Đỗ Khánh Huyền

Giáo viên

Mẫu giáo 3 – 4 tuổi

5

Huỳnh Thị Phương Nhi

Giáo viên

Mẫu giáo 4 – 5 tuổi

6

Ưng Thị Thanh Vân

Giáo viên

Mẫu giáo 4 – 5 tuổi

7

Phan Thị Thủy

Giáo viên

Mẫu giáo 5 – 6 tuổi

8 Đỗ Thị Thanh Bình Giáo viên

Mẫu giáo 5 – 6 tuổi

9 Trần Thị Thu Thanh Cấp dưỡng

 

10 Trịnh Thị Ngọc Hiếu Cấp dưỡng

 

       
 • Ngày cập nhật: 27/11/2023
 • Ngày đăng: 16/12/2020
In nội dung

Giới thiệu