Kỷ niêm Ngày 8 tháng 3 năm 2023

  • 10-03-2023
  • /
  • MN Xuong Huan
  • 46
  • Hoạt Động Trường
Kỷ niêm Ngày 8 tháng 3 năm 2023

 

Một số hình ảnh của hoạt động kỷ niệm: 

 

 

Một số hình ảnh:
 Hoạt động của đoàn thanh nên

Bài viết trước

Hoạt động của đoàn thanh nên
Tiệc Buffet cuối năm cho trẻ 2023

Tin tiếp theo

Tiệc Buffet cuối năm cho trẻ 2023

Bài viết liên quan